Objednávkový systém

Nové od 1.1.2024. Informácie o kreditnom stravovacom systéme a o spôsobe prideľovania dotácii zamestnancom aj študentom nájdete tu.

Objednávanie je možné na webovej adrese: https://jedalen.tuke.sk/.

Prihlásenie na webovej adrese

Zamestnanci Technickej univerzity v Košiciach - kliknite na oranžové tlačidlo Prihlásiť pomocou TUKE účtu, po prihlásení pomocou vášho TUKE účtu budete presmerovaný späť na objednávkový systém.

Doktorandi Technickej univerzity v Košiciach - kliknite na oranžové tlačidlo Prihlásiť pomocou TUKE účtu, po prihlásení pomocou vášho TUKE účtu budete presmerovaný späť na objednávkový systém.

Študenti Technickej univerzity v Košiciach - kliknite na oranžové tlačidlo Prihlásiť pomocou TUKE účtu, po prihlásení pomocou vášho TUKE účtu budete presmerovaný späť na objednávkový systém.

Emeritní profesori - Pri založení vášho stravovacieho konta Vám bude pridelené osobné stravovacie číslo a prihlasovacie heslo. Osobné stravovacie číslo použite ako Prihlasovacie meno, zadajte Heslo a kliknite na modré tlačidlo Prihlásiť.

Ďalší stravníci - Pri založení vášho stravovacieho konta Vám bude pridelené osobné stravovacie číslo a prihlasovacie heslo. Osobné stravovacie číslo použite ako Prihlasovacie meno, zadajte Heslo a kliknite na modré tlačidlo Prihlásiť.

Odporúčame toto pridelené heslo pri prvom prihlásení zmeniť cez Nastavenia vášho účtu.


Po prvom prihlásení vám odporúčame zmeniť heslo a prednastavenú Výdajňu cez Nastavenia vášho účtu.

Máte problém s prihlásením?

V prípade problémov pri prihlasovaní kontaktujte Ing. Anetu Jurik na adrese aneta.jurik@tuke.sk alebo +421 55 602 5813.

Viac informácií o jedálňach

Info stránka študentských domovov a jedální: http://www.sdaj.tuke.sk/index.php