Oznamy


Prevádzka Jedáleň- Jedlíkova 7 bude z bezpečnostných dôvodov zatvorená do 20.3.2020

náhradné stravovanie zabezpečené v príbuznom stravovacom zariadení Bistro Jedlíkova 7 od 7:00 do 14:00

v zmysle harmonogramu na web stránke

http://www.sdaj.tuke.sk