Oznamy


Prevádzka Pizza Forte - bufet    Jedlíkova 7

od 1.8.2019 - 1.9.2019 DOVOLENKA - ZATVORENÉ

náhradné stravovanie zabezpečené v príbuznom stravovacom zariadení Jedáleň Jedlíkova 7

v zmysle harmonogramu na web stránke

http://www.sdaj.tuke.sk