Oznamy


Prevádzka Pizza Forte - bufet    Jedlíkova 7

od 22.11.2019 - 22.11.2019  ZATVORENÉ - Sanitačný deň

náhradné stravovanie zabezpečené v príbuznom stravovacom zariadení Jedáleň Jedlíkova 7

v zmysle harmonogramu na web stránke

http://www.sdaj.tuke.sk